Hrvatski Savez Klubova Uzgajivača Golubova Listonoša

Predsjednik Hrvatskog saveza

BRANKO GORUPEC

KRALJA TOMISLAVA 20
49243 OROSLAVLJE
mob: +385 98 378 778
branko.gorupec@gmail.com

Dopredsjednik Hrvatskog saveza

ANTE FILIPOVIĆ

Zagrebačka 4, 21230 Sinj

Telefon: 021 82 23 26 Mob: 098 76 91 93

e-mail: ante.filipovic@gmail.com

Predsjednik Saveznog natjecateljskog odbora

PODUNAVAC BORIS

Školska 15, 34551 Lipik

mob: 098 83 38 45

e-mail: Boris.Podunavac@dgu.hr

Predsjednik Sručnog odbora

FILIP PUDIĆ
S.Dubravčića 16
Slavonski Brod

mob; 095-5229652

pudic.filip@gmail.com

Predsjednik Stegovnog odbora

JOSO BABURIĆ - BRACO
B.I.Karlovića 10
Gospić

mob; 098-1859626

baburicjoso@gmail.com

Predsjednik Nadzornog odbora

UZUN KREŠIMIR

A,Starčevića 15, 31400 Đakovo

mob: 097 63 28 888

e-mail: uzunkresimir0@gmail.com

Tajnik Hrvatskog saveza

ROBERT ROSANDIĆ

091 590 84 22hskugl2@gmail.com

Scroll to Top